Taxatie rapport - Taxatie Bureau Laatste versie

STAETELANDE

Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Ga naar de inhoud
Taxatie rapport

Wat is het doel van het taxatierapport ?

Een taxatie rapport dient informatie te verschaffen over belangrijke aspecten van het woonhuis. Banken willen zekerheid voordat zij een hypotheek verstrekken, zekerheid over de waarde vastgesteld door een onafhankelijke deskundige; de taxateur.

De taxateur maakt het nwwi taxatie rapport op hij let hierbij op de plaats, en de buurt waar de woning is gelegen. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren van belang, bestemmingsplannen, ontsluitingwegen, voorzieningen op het gebied van winkel, gezondheidszorg en dergelijke.
Tevens van belang zijn de kwaliteit van de woning, staat van onderhoud, isolatie maatregelen, aanwezigheid, eigengrond, erfpacht, tuin, garage e.d., kortom de taxateur let op alles.

Externe factoren van significant belang bij beoordeling van de waarde.

-Toekomstige waarde ontwikkelingen, mbt de economische situatie en denk aan te wijzigen bestemmingsplannen.

-Prijs ontwikkelingen op de markt soortgelijke woningen de zogenaamde retentie woningen.
Aan een woning worden verschillende waarden toegekend;

Marktwaarde:
De onderhandse vrije verkoopwaarde is de waarde die een woonhuis redelijkerwijs opbrengt bij een aan- of verkoop.
Als u het lastig vind om de waarde van uw woonhuis te schatten, klik hier, voor handige ideeën om de waarde van uw woning globaal in te kunnen schatten.

Executiewaarde:
De executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. De bank wenst deze waarde opgenomen in het taxatie rapport.
Vrije keuze taxateur:
Als consument bent u vrij om een taxateur uit te kiezen, hij / zij dient echter wel aan de geselde eisen te voldoen, door het Centraal Hypothecair Fonds (CHF), tevens aangesloten te zijn een branche vereniging. (NVM, VBO, LMV en R.V.T.) Alle taxateurs vermeld op deze website voldoen aan de gestelde eisen.

Uw taxatie rappor is geen bouwkundige keuring:
Let op een taxatie rapport geeft geen inzicht in de bouwkundige staat. Echter als een taxateur aanleiding ziet, zal hij / zij u adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrchten.
Herbouwwaarde:
De waarde die uw verzekeraar wil weten is de herbouwwaarde van de woning. Op die manier kan de verzekerde waarde in uw verzekeringspolis worden opgenomen.

De waarde in het economische verkeer:
De waarde voor belang voor de belastingdienst, is de waarde in het economische verkeer van uw woning. Dit om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de wet WOZ, de zg WOZ beschikking.

WOZ waarde:
De WOZ waarde bepaald de waarde in het economische verkeer. De overheid (fiscus) wil de waarde van uw woning weten ten behoeve van diverse belastingheffingen.
De belastingen, waar deze waarde voor nodig is, zijn voor uw :onroerende zaakbelasting eigenwoning forfait in de inkomstenbelasting
waterschapslasten
De NVM makelaar / taxateur (CRMT)
De taxateur aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makalaars en vastgoed deskundgien, zijn ingeschreven bij het CRMT, Stichting Nederlands Instituut Certificatie en Register Makelaars-Taxateurs in onroerende zaken.

De VBO taxateur en het SCVM

De taxateur aangesloten bij de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed zijn ingeschreven b ij het SCVM, Stichting Certificering VBO Makelaars


De LMV taxateur en het CRMT

De taxateur aangesloten bij de Landelijke Makelaars Vereniging zijn ingeschreven bij het CRMT, Stichting Nederlands Instituut Certificatie en Register Makelaars Taxateurs in onroerende zaken.

WOZ waarde:
De WOZ waarde bepaald de waarde in het economische verkeer. De overheid (fiscus) wil de waarde van uw woning weten ten behoeve van diverse belastingheffingen.
De belastingen, waar deze waarde voor nodig is, zijn voor uw :onroerende zaakbelasting eigenwoning forfait in de inkomstenbelasting
waterschapslasten

De wet WOZ zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepalingen hetzelfde verlopen. De gemeente is opdrachtgever van deze taxatie en stelt in het kader van de wet WOZ een taxateur aan die altijd uitgaat van de waarde in het economisch verkeer. U ontvangt van de gemeente een beschikking en de waarde die is vastgesteld. Indien u het niet eens bent met aan u opgelegde beschikking, dient u binnen zes weken bezwaar te maken, voor een contra expertise kunt u zelf een taxateur benaderen.
De LMV taxateur en het CRMT

De taxateur aangesloten bij de Landelijke Makelaars Vereniging zijn ingeschreven bij het CRMT, Stichting Nederlands Instituut Certificatie en Register Makelaars Taxateurs in onroerende zaken.Heeft u nog vragen ?
Wij hebben getracht een uiterst informatieve site voor u samen te stellen, heeft u echter vragen of zijn zaken niet volledig duidelijk » klik hieren stel uw vraag, vergeet niet uw telefoon nummer te vermelden, en wij nemen direct contact met u op.
Terug naar de inhoud