Privacy - Taxatie Bureau Laatste versie

STAETELANDE

Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Ga naar de inhoud
Privacy Policy van Staetelande

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

1. Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: Taxatiebureau Staetelande
Adres: Alexanderveld 5, 2585DB 's-Gravenhage
Telefoon: 070 568.0909
Website: https://staetelande.nl
Inschrijfnummer KvK: 77601912

2. Gebruik van persoongegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Dit is afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites kiest te gebruiken.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht; dit wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze diensten/producten
• Onderpand adres; dit wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze diensten/producten
• Type onderpand; dit wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze diensten/producten
• Doel; dit wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze diensten/producten
• Naam geldverstrekker; dit wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze diensten/producten
• Verbouwingskosten; dit wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze diensten/producten
• Nationaliteit/taal; dit wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze diensten/producten
• Informatie inzake aankoop-/zoekopdracht (prijsklasse en zoekgebied); dit wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van onze diensten/producten
• Gebruikersnaam
• Inloggegevens
• Gegevens over uw gebruik van diensten en producten die u invoert als u gebruik maakt van onze vergelijkers
• Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
• Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites voor intern gebruik
Doeleinden
Staetelande Adviesgroep bv verzamelt alleen uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden nimmer aan derde partijen verstrekt die niet bij de overeenkomst betrokken zijn.
Wij verwerken uw persoonsgegevens dus uitsluitend voor de uitvoering van uw opdracht voor een van onderstaande producten:
• Taxatie
• Bouwkeuring
• Notaris offertes
• Verkoop van onroerend goed
• Aankoop van onroerend goed
• Opleveringskeuring
• Energielabel
• Energieadvies
• Energievergelijking
• Tolkdiensten
• Renovatie-bemiddeling
Verstrekking aan derden
Voor de uitvoering van de overeenkomst maken wij gebruik van de volgende derde partijen:
• Lokale taxateurs
• Validatie-instituten
• Nederlands Register voor Taxateurs (NRVT)
• Lokale makelaars voor aan- en verkoop
• Bouwkeurders
• Notarissen
• Hypotheekadviseurs (Uitsluitend degene die u zelf doorgeeft)
• Hypotheekverstrekkers
• Derde partijen voor de afhandeling of incassering van betalingen
• Postbezorger voor de communicatie via post
• Energievergelijking
• Tolkdiensten
• Aannemers
• Welocate BV
De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

3. Ontvangst van derden
Ons proces is zo ingericht dat uw hypotheekadviseur of makelaar u kan ontzorgen bij het aanvragen van een van onze producten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals onder 'Verstrekking aan derden' beschreven.

4. Profilering en gebruik van cookies
Staetelande maakt uitsluitend gebruik van cookies om de online beleving op de eigen website https://staetelande.nl te verbeteren. De cookies worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
Wij maken verder geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Alle besluiten nemen wij in het kader van het verbeteren van de bestaande dienstverlening.

5. Buiten EU
Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de EU.

6. Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen worden op onze website https://staetelande.nl gepubliceerd.

8. Inzage, wijzigen of wissen van uw gegevens
Als u een account hebt kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien, te wijzingen of te verwijderen. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice:
• Telefoon: 070 568.0909, maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17:30 uur
• E-mail: via het contactformulier op onze website of info@staetelande.nl
Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen, kunnen wij u nadere vragen stellen om er zeker van te zijn dat het om de juiste persoon gaat.

9. Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard doen we er alles aan om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens samen met u op te lossen. Mocht dit toch niet lukken, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met hen opnemen.
Terug naar de inhoud