NWWI - Taxatie Bureau Laatste versie

STAETELANDE

Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Taxatiebureau Staetelande
Ga naar de inhoud
NWWI validatie
Via het NWWI (Nederlands Waarde Instituut) heeft u als consumenten meer zekerheid over de door de taxateur gevonden waarde van uw woningen. Het NWWI wordt door de gehele branche gedragen en is een initiatief van de NVM en het VBO.
Onze aangesloten taxateurs werken volgens gestandaardiseerde methoden, de rapporten worden in een centrale database ondergebracht en geregistreerd. Het NWWI, voert de controle over de verstrekte taxatie rapporten en de aangesloten taxateurs. Op deze manier wordt de kwaliteit geborgd en gegarandeerd.
Het Nederlands Woning Waarde Instituut.

Het NWWI, valideert alle door ons uitgebrachte taxatierapporten en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Als taxatie kantoor voldoen wij aan deze strenge kwaliteitseisen opgesteld door het NWWI.

Geldverstrekker

Wij bieden u middels een NWWI gevalideerd rapport een transparant kwaliteitsproduct.
Als taxatie kantoor werken wij binnen een vastgesteld werkgebied en na acceptatie van de opdracht maakt onze taxateur het taxatierapport op en verklaart -op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis -de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. j aan deze strenge kwaliteitseisen opgesteld door het NWWI.
Kwaliteit

Juist nu er voor het eerst sinds jaren op de woningmarkt sprake is van prijsdalingen, is de kwaliteit van het taxatierapport nog meer dan voorheen essentieel. Het ons kantoor streeft continu naar kwaliteitsverbetering.

Geldverstrekkers kunnen de voortgang van de door ons uitgebrachte taxatie rapporten nu continu volgen via de NWWI-applicatie.


Strenge richtlijnen

Omdat de taxatie volgens strenge richtlijnen dient te worden onderbouwd, wordt duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Het gebruik van middelen als de modelmatige waardebepaling leidt tot objectieve, betrouwbare taxatierapporten. Een taxatiewaarde is dus beter onderbouwd en het risico op fraude of ondeugdelijke taxaties neemt af.
Terug naar de inhoud